Nyheter från Acortex Group

Nyheter från Acortex Group

Under våren meddelade Acortex Group att de två bolagen Lavery Sthlm och KALIBER STHLM avyttrats, efter ett års tids strukturell uppbyggnad, för att Acortex Group ytterligare ska fokusera på nya marknader såsom Edtech och andra digitaliseringsområden som skapar...