Nyheter

Nyheter från Acortex Group

Under våren meddelade Acortex Group att de två bolagen Lavery Sthlm och KALIBER STHLM avyttrats, efter ett års tids strukturell uppbyggnad, för att Acortex Group ytterligare ska fokusera på nya marknader såsom Edtech och andra digitaliseringsområden som skapar affärsvärden åt våra kunder.

Effektiv on-boarding och kompetensutveckling

Rörelser på arbetsmarknaden och nya mått på lojalitet ställer nya krav på effektiv on-boarding och kompetensutveckling. Hur mycket bör ett företag investera i en ny medarbetares kompetensutveckling när personen ifråga anser sig varit lojal och ser över andra...