Under våren meddelade Acortex Group att de två bolagen Lavery Sthlm och KALIBER STHLM avyttrats, efter ett års tids strukturell uppbyggnad, för att Acortex Group ytterligare ska fokusera på nya marknader såsom Edtech och andra digitaliseringsområden som skapar affärsvärden åt våra kunder.

Det är med glädje vi ser att den positiva utvecklingen fortsätter i de bolagen.

Lavery Sthlm har utvecklats positivt och har bland annat varit med i en produktion av DN-galan för Bauhaus. Marcus Aronsson berättar ”Efterfrågan kring rörligt material i form av presentations-, informations- och utbildningsvideos har ökat. Därför har vi lagt mer fokus i den riktningen. Trots en del nya kunder så söker vi fler nya utmaningar!”

KALIBER STHLM har haft fokus på rekrytering under våren/sommaren och även haft äran att stötta Fasticon i ett antal rekryteringar. Under våren breddade bolaget sitt koncept och växer nu inom coaching och ledarutveckling.

Susanne Bryhn berättar ”Det är så roligt att vi kan stötta bolagen med ett helhetsperspektiv, det är helt i linje med vår mission att vara en HR-partner.”

Vi har också deltagit under Almedalsveckan för att se vart området Lärande och digitaliseringen är på väg, både på macro och micro nivå.