Rörelser på arbetsmarknaden och nya mått på lojalitet ställer nya krav på effektiv on-boarding och kompetensutveckling.

Hur mycket bör ett företag investera i en ny medarbetares kompetensutveckling när personen ifråga anser sig varit lojal och ser över andra alternativ redan under första året av anställningen?<!–more–>
Samtidigt svarar nästan alla tillfrågade Millenials, i en undersökning av Bersin by Deloitte, att en attraktiv arbetsgivare måste ha en lösning på plats för kontinuerligt lärande. Det är inte en helt lätt ekvation för många företag.

Men samma undersökning visade också att personlig utveckling gick före karriär och lön. Vilken möjlighet för oss som arbetar med utbildning och kompetensutveckling! För att lyckas behöver vi en bra och samtidigt effektiv lösning.
<blockquote><span style=”font-size: 18pt;”>”Med Learnster kan företag effektivisera on-boarding processen och kompetensutvecklingen både i tid och resultat”</span>
Aaron Castaneda, Produktchef Learnster</blockquote>
Lärande och utveckling ska vara lustfyllt men svårnavigerade system och processer kommer i ofta vägen för lärandet. Att erbjuda en modern lösning för kontinuerligt lärande kräver en användarvänlig och snygg (ja, faktiskt…) lösning. Här är fem saker att tänka på när man väljer en utbildningsplattform på ett företag;

1. Måste fungera i alla enheter och i synnerhet mobilen
2. Lärandet och användandet i fokus före teknik och miljoner features
3. Enkel att administrera
4. Tillgänglig och snabb interaktion mellan deltagare, kursledare och med utbildningsinnehåll
5. Öppen plattform som kan hantera både interna och externa kurser

Vill du veta mer om hur Learnster kan hjälpa just ditt företag? Ta kontakt med Learnster här

/ Skrivet av Mikael Larsson, CEO – <a href=”http://learnster.com/”>Learnster</a>