Effektiv on-boarding och kompetensutveckling

Effektiv on-boarding och kompetensutveckling

Rörelser på arbetsmarknaden och nya mått på lojalitet ställer nya krav på effektiv on-boarding och kompetensutveckling. Hur mycket bör ett företag investera i en ny medarbetares kompetensutveckling när personen ifråga anser sig varit lojal och ser över andra...