Vi ser att det finns stora behov av nya och bättre digitala produkter och tjänster för att möte upp de nya utmaningar vi som samhälle, bolag och individer står inför. Dagens sätt att utbilda, lära sig och utveckla nya förmågor som skapar värde i den fjärde industriella revolutionen behöver förbättras – radikalt!

Företag och marknaden har redan idag behov av kvalificerade utbildningsaktörer inom en rad olika områden såväl som moderna system som distribuerar tjänsterna och olika former av möten mellan människor.

ACORTEX GROUP har antagit utmaningen genom att utveckla Learnster – ”Nästa generations lärplattform” och PEOPLETRANSITION – ”Genom utbildning skapar Peopletransition anställningsbara medarbetare som gör arbetsgivaren attraktivare”.

Då endast 2% av all global utbildning är digitaliserad och utbildning som bransch ännu inte transformerats för att möta de nya kraven och att vi de facto brinner för lärande och utveckling så blir valet enkelt att fokusera på just det.

Utifrån det ökade engagemanget så har vi valt att låta respektive VD och Partner förvärva bolagen Kaliber STHLM och Lavery STHLM och därmed driva den utifrån den affärsplan som respektive bolag tagit fram.

Våra affärer och samarbeten fortsätter mellan bolagen och existerande kunder kommer inte märka någon skillnad.

ACORTEX GROUP – möjliggör att lärande och nya förmågor skapas.

Kontakta oss gärna på;

Patrik Kvie: patrik@acortex.com
Peter Holm: peter@acortex.com